اولین کنگره بین المللی سیستم ها، فناوری و مدیریت پزشکی مراقبت های ویژه

www.ic3med.ir

اولین کنگره بین المللی سیستم ها، فناوری و مدیریت پزشکی مراقبت های ویژه

25 و 26 مهر ماه 1397 - تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تالار ابوریحان

برگزار کننده:

* مرکز تحقیقات بهبود مراقبت های ویژه

*دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

*انجمن مراقبت های ویژه ایران

*انجمن علمی مهندسی سیستم های سلامت

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )