دومین کنگره بین المللی نورویورولوژی

neurourologycongress.com

دومین کنگره بین المللی نورویورولوژی

10 لغایت 12 آبان ماه 1397 - تهران، هتل اسپیناس خلیج فارس

برگزار کننده:

* انجمن بین المللی نورویورولوژی

* انجمن اورولوژی ایران

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )