بیست و یکمین كنگره انجمن اورولوژی ایران

www.iua2018.ir

بیست و یکمین كنگره انجمن اورولوژی ایران

29 خرداد ماه لغایت 1 تیر ماه 1397 - تهران، تالار ابوریحان، دانشگاه شهید بهشتی

برگزار کننده:

* انجمن اورولوژی ایران

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )