بیست و یکمین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

www.ispmrcongress.ir

بیست و یکمین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

 27 لغایت 29 دی ماه 1396 - تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی

برگزار کننده:

*انجمن طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )

photo 2017-10-16 12-23-55