دومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی

www.dtogi.ir

دومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی

35 لغایت 27 بهمن ماه 1396 - تهران، تالار ابوریحان، دانشگاه شهید بهشتی

برگزار کننده:

* مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )

 

photo 2017-06-14 16-29-23