بیستمین کنگره انجمن اورولوژی ایران

www.iua2017.ir

بیستمین كنگره انجمن اورولوژی ایران

2-5 خرداد ماه 1396 - تهران، تالار ابوریحان، دانشگاه شهید بهشتی

برگزار کننده:

* انجمن اورولوژی ایران

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )

poster