2-5 شهریورماه 1395 | نوزدهمین کنگره انجمن اورولوژی ایران

www.iua2016.ir

نوزدهمین كنگره انجمن اورولوژی ایران

2-5 شهریورماه 1395 - تهران، تالار ابوریحان، دانشگاه شهید بهشتی

 

 

برگزار کننده:

* انجمن اورولوژی ایران

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )