سومین کنگره سالیانه انجمن علمی کنترل دفع ایران

سومین کنگره سالیانه انجمن علمی کنترل دفع ایران

سومین کنگره سالیانه انجمن علمی کنترل دفع ایران

11-9 اسفندماه 1391 - سالن همایش های غرضی، بیمارستان میلاد

 

برگزار کننده:

* انجمن علمی کنترل دفع ایران

* انجمن اورولوژی ایران

* انجمن جراحان کودکان ایران

* انجمن فیزیوتراپی ایران

* انجمن علمی مامایی ایران

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )