پنجمین کنگره بین المللی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری

پنجمین کنگره بین المللی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری

پنجمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری

6-8 دی ماه 1391 - تالار امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

برگزار کننده:

* وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

* معاونت اجتماعي وفرهنگي شهرداري تهران

* صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

* انجمن تخصصی باروری و ناباروری

* انجمن تنظیم خانواده

* پژوهشگاه رویان

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )