پانزدهمین کنگره انجمن اورولوژی ایران

پانزدهمین کنگره انجمن اورولوژی ایران

21-24 اردیبهشت ماه 1391 - تهران سالن همایش های پژوهشگاه نیرو

 

 

 

برگزار کننده:

* انجمن اورولوژی ایران

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )