چهارمین کنگره ملی ضایعات نخاعی

چهارمین کنگره ملی ضایعات نخاعی

27-25 بهمن ماه 1391 تهران – مركز همايشهای بين المللی رازی

 

برگزار کننده:

* دانشگاه علوم پزشکی تهران

* معاونت درمان وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

* شبکه ملی ضایعات نخاعی ایران

* انجمن جراحان مغز و اعصاب

* انجمن جراحان ارتوپدی و ستون فقرات

* انستيتو بين المللي مغزو اعصاب هانوفر

* مركز حمايت از معلولين ضايعات نخاعي ايران

* مرکز تحقیقات ضایعات مغزی ونخاعی

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )