نخستین کنگره ملی آموزش بیمار

نخستین کنگره ملی آموزش بیمار

8-10 آذر ماه 1391 - مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، تالار امام

 

 

برگزار کننده:

* دانشگاه علوم پزشکی تهران

* وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

* شبکه ملی ضایعات نخاعی ایران

* کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

* صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای سیاستگذاری سلامت

* وزارت رفاه و تامین اجتماعی

* معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

* مرکز تحقیقات بیماریهای شغلی و طب کار

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )