شانزدهمین کنگره انجمن اورولوژی ایران

شانزدهمین کنگره انجمن اورولوژی ایران

شانزدهمین کنگره انجمن اورولوژی ایران

24-27 اردیبهشت ماه 1392 - تهران، سالن همایش های پژوهشگاه نیرو

 

 

برگزار کننده:

* انجمن اورولوژی ایران

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )