یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران

 


یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران (همزمان با روز جهانی فیزیک پزشکی)

تاریخ برگزاری کنگره: آبانماه 1393

 

 

برگزار کننده:

* گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی دامشگاه علوم پزشکی تهران

 

مکان برگزاری:

مجتمع بیمارستانی امام خمینی، تالار امام خمینی