هفدهمين‌كنگره انجمن اورولوژی ایران

هفدهمين‌كنگره انجمن اورولوژی ایران

9-12 اردیبهشت ماه 1393 - تهران، سالن همایش های پژوهشگاه نیرو

 

 

برگزار کننده:

* انجمن اورولوژی ایران

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )