سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

www.icdm.ir

 

سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

 

بسمه تعالی

سازمان مدیریت بحران کشور ,جهت تحقق اهداف ووظایف خود , همچنین به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی و طرح مسائل، مشکلات و چالش های پیش رو, می بایست با فراهم کردن تمهیدات لازم برای رویارویی با حوادث غیر مترقبه طبیعی و به حداقل رساندن تبعات منفی آن تلاش نماید.

مدیریت موفق در حوادث طبیعی ,نیازمند بهره گیری از همه پتانسیل ها ,ظرفیت ها و ابزارهای موجود می باشد. در این خصوص بیمه و مقاوم سازی به عنوان ابزاری کلیدی جهت کاهش آسیب پذیری، کاربردی اساسی دارند، بطوریکه عدم توجه به آنها میتواند مشکلات عدیده ای را برای مردم ودست اندرکاران بوجود آورد. همچنین دورنمای روشن و امیدوار کننده ای در استفاده از فناوری های نوین در مراحل مختلف مدیریت حوادث وجود دارد که نیازمند توجه دستگاه های علمی و اجرایی کشور و آمیخته شدن آن باصنعت می باشد.

بدبن منظور این سازمان قصد دارد،با برگزاری سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران با رویکرد (نقش بیمه و مقاوم سازی در کاهش آسیب های اجتماعی و خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه) با بهره گیری از توان علمی واجرایی کارگروه های 14 گانه مدیریت بحران، دانشگاه ها و بخش صنعت کشور, نسبت به جمع آوری و انتقال دانش و فناوری های جدید در زمینه های مورد بحث, از طریق کارگاه های تخصصی، نمایشگاه و ارائه مقالات، گامی موثر در راستای ارتقاء جایگاه مدیریت بحران کشور بردارد.

امید است با بهره گیری از نتایج و یافته های این کنفرانس و همچنین مشارکت جدی دستگاه های اجرایی، علمی و صنعتی کشور بتوانیم قدمی هرچند کوچک, در جهت اهداف از پیش تعیین شده برداریم. انشاا...

 

مهندس محمد فرید لطیفی

معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور

و دبیر کنفرانس