دومین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و طب بازساختی ایران

www.pterm.ir

 

 

دومین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و طب بازساختی ایران

 

شرکت کنندگان گرامی

بدینوسیله از طرف گروه برگزار کننده، شما را به شرکت در دومین کنگره سراسری پیشرفت‌های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران دعوت می‌کنم. با توجه به گستردگی موضوعی و تنوع اطلاعات، این کنگره محلی برای تبادل نظرات و مفاهیم بین پژوهشگران رشته‌های مختلف مهندسی، پزشکی و زیستی خواهد بود و بستر مناسبی را جهت یادگیری، برقراری همکاری و تولید مفاهیم نوین ایجاد خواهد کرد.

امیدوارم که شرکت کنندگان گرامی بتوانند از این فرصت جهت تعامل با سایر پژوهشگران که بر روی جنبه‌های مختلف مهندسی بافت و پزشکی بازساختی تحقیق می‌کنند استفاده کنند. از شما دعوت می‌کنم که با ارائه خلاصه مقالات خود در این کنگره شرکت کنید.

تیم ما با پشتکار زیادی جهت برگزاری این کنگره تلاشمی‌کند و ما ایمان داریم که شما به نحو مناسبی از این همایش استفاده خواهید کرد. از توجه شما متشکرم و امیدوارم که ما شما را در زمان برگزاری این همایش در آبان1394ملاقات کنیم. 

 

دکتر محمدتقی جغتایی

رئیس کنگره