2-4 دی ماه 1394 | چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی -مرکز همایش های بین المللی رازی

www.bcnc.ir

 چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

 

دوستان و همکاران گرامی، پژوهشگران محترم علوم اعصاب

با سلام و آرزوی سلامتی و سربلندی

دانش علوم اعصاب به عنوان یکی از کلیدی ترین حوزه های علم نوین به پشتوانه تلاش مجدانه پیشینیان و دانشمندان بزرگ بین المللی و ایرانی، امروزه به عنوان علمی پیشرو و موثر در حوزه های سلامت جسمی و روانی فرد و اجتماع و بعنوان علمی مبنایی برای فناوریهای نوظهور شناخته می شود. این علم به مدد یافته های جدید در حوزه های سلولی، مولکولی، ژنتیک، آناتومی، نوروفیزیولوژی، محاسبات و مدل سازی، تکامل، شناخت، رفتارشناسی، تصویر برداری و زیست شناسی سامانه ها، از یک سو آماده جهشی بزرگ در درک مغز و بیماریهای عصبی و از سوی دیگر در معرض تغییرات ساختاری و روش شناسانه است که خود لزوم همفکری، هم اندیشی و هم افزایی در قالب همایش های علمی را دوچندان نموده است.

پس از سه دور برگزاری کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی در سالهای 2011 تا 2014 توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علوم اعصاب ایران، برآنیم تا کنگره چهارم را با بهره گیری از تجارب گذشته، تقویت نقاط قوت و رفع کمبودها، به عنوان فرصتی برای گرد همایی اندیشمندان این حوزه از سراسر میهن عزیزمان ایران و جهان به منظور به اشتراک گذاشتن آخرین یافته ها و دیدگاه های علمی در هر دو بخش پایه و بالینی در تاریخ 2 تا 4 دیماه 1394 برگزار نماییم. محورهای همایش شامل حوزه های متنوع این علم از پایه تا بالین و از سطوح سلولی-مولکولی تا رفتار و شناخت و از سلامت تا بیماری است که در بخش محورهای کنگره در وبسایت ارائه شده است.

از تمام پژوهشگران پایه و بالینی داخل و خارج بویژه کشورهای منطقه و ایرانیان عزیز خارج از کشور تقاضا می شود با ارائه جدیدترین یافته های آزمایشگاهی و بالینی خود ما را در برگزاری هر چه کیفی تر و مفیدتر این کنگره یاری نمایند.  علاوه بر برنامه های مفید علمی، شما فرصت آنرا خواهید داشت تا یکی از زیباترین پایتخت های جهان اسلام، تهران را از نزدیک بازدید نمائید. مشتاقانه منتظر دیدار شما در تهران، سالن همایشهای رازی هستیم.

دکتر محمد جوان

دبیر علمی بخش علوم پایه

دکتر بهرام حقی آشتیانی

دبیر علمی بخش بالینی