دومین سمپوزیوم بین المللی جراحی آندوسکوپیک هیپوفیز و قاعده جمجمه

فروردین ماه 1394

دومین سمپوزیوم بین المللی جراحی آندوسکوپیک هیپوفیز و قاعده جمجمه

28-26 فروردین ماه 1394- تهران، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تالار امام

 

برگزار کننده:

* دانشگاه علوم پزشکی تهران

* مرکز تحقیقات ضایعات نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران

* پژوهشکده علوم اعصاب و بازتوانی عصبی دانشگاه علوم پزشکی تهران

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )