20-22 مهرماه 1394 | کنگره سالمندان، بیمارسنان میلاد، سالن دکتر غرضی

www.tica2015.irاولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان
( سالمندی و طب سالمندان )

تاریخ برگزاری کنگره: مهرماه 1394

 

 

همانطور که مستحضرید يكي از دستاوردهاي قرن جاري، افزايش طول عمر انسانها و متعاقباً افزايش جمعيت سالمندان است که سازمان جهانی بهداشت این امررا مرهون بهبود شرايط بهداشتي، پيشگيري از بيماريها و افزايش اميد به زندگي مي داند، بنابراين سالمند شدن جمعيت مي تواند يك موفقيت بهداشتي براي جامعه محسوب شود. بر اساس آمار سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1390 در ایران، تعداد سالمندان 60 سال به بالا حدود 6/6 ميليون نفر ذكر شده است، به عبارتي از نسبت 3/3 درصد جمعیت سالمندان در سال1375 به 3/8 درصد كل جمعيت رسيده است كه اين رقم تا سال1400 به بيش از 10 درصد خواهد رسید.

 

      باید در نظر داشت که در فرایند سالمندی سیستم های مختلف بدن تحلیل رفته و عملا توانایی های انسان کاهش می یابد. این روند موجب افزایش ناتوانی، کاهش استقلال، تندرستی و نيز افزایش هزینه های مراقبت و فشار اقتصادی بر سیستم هاي بهداشتی درمانی شده و کیفیت زندگی سالمندان و خانواده های آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. به عبارتی در صورت عدم برنامه ریزی مناسب ، چالش سالمندی به یکی از مشکلات اساسی  برای جوامع ودولتها تبدیل خواهد شد.برنامه ریزی وساماندهی مسایل ومشکلات فراروی سالمندان بعنوان یک قشر آسیب پذیر جامعه همکاری ومساعدت تمامی ارگانهای حمایتی را در سطح ملی ومنطقه ای می طلبد. بنابراین لازم است که تربیت نیروهای متخصص در خصوص سالمندان، انجام امور تحقیقاتی در حوزه های مسایل جسمی، اجتماعی و روانی مرتبط با حوزه سالمندان، فراهم نمودن امکانات ومنابع کافی مالی وانسانی مراقبت های سلامت ودرمان بیماران سالمند باید در راس برنامه ها قرار گیرد.

 

        در این راستا دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی بعنوان دانشگاه مادر علوم توانبخشی کشور، اولین دانشگاهی است که در زمینه مسائل مرتبط با توانبخشی می باشد و همواره یکی از اولویت های خود را آموزش و پژوهش در حوزه جنبه های جسمی ، روانی و اجتماعی سلامت سالمندان قرار داده است . لذا این دانشگاه فعالیت های پژوهشی خود را از سال 1375 با راه اندازی اولین مرکز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان و همچنین گروه آموزشی سالمندی آغاز کرده است. در ابتدا اين مركز با هدف ارتقاء و بهبود كيفيت زندگي سالمندان از طريق انجام پژوهش و برگزاري دوره هاي آموزشي، شروع بكار نمود تا اين که در سال 1383 به عنوان اولین مرکز تحقیقات سالمندی از شورای گسترش دانشگاه ها ی علوم پزشکی برای تامین اهداف خود موافقت قطعی دریافت کرد.هم اکنون این مرکز دارای چارت تشکیلاتی بوده و با تلاش بسیار سعی در جذب نیروهای متخصص وکار آمد در این حوزه را داشته است.