27-30 بهمن ماه 1394| مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

www.dtogi.ir

 

کنگره بین المللی چالشهای بالینی در مامایی، زنان و نازایی

 

اساتید ارجمند ، همکاران گرامی؛

بسیار مفتخریم به اطلاع برسانیم  نخستین کنگره چالش ها در زنان، مامایی، نازایی (DTOGI) توسط گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با همکاری انجمن علمی زنان و مامایی ایران و مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای زنان (PGRC)در تاریخ 27 الی 29 بهمن 1394 در تهران مرکز همایشهای بین المللی ابوریحان برگزار خواهد شد.

در این کنگره مهمترین موضوعات بحث برانگیز در زمینه مسائل زنان، مامایی و نازایی به چالش گذاشته خواهد شد و تمامی بحث ها بر اساس اطلاعات پزشکی مبتنی بر شواهد Evidence Based Medicine و یا نظرات صاحبنظران به نام Expert Opinion خواهد بود.

این کنگره بسیار منحصر به فرد خواهد بود چرا که در طی سه روز، عناوینی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت که برای دستیابی به اطلاعات آن باید در 4 الی 5 کنگره متفاوت حضور یافت.

از ویژگیهای منحصر بفرد این کنگره حضور برترین متخصصان داخلی و خارجی صاحب نظر در زمینه های مختلف زنان، مامایی و نازایی است تا پیرامون مهمترین مسائل مورد اختلاف نظر در زمینه اندوکرینولوژی زنان (PCO، اندومتریوزیس، یائسگی و هورمون درمانی)، بیماریهای مقاربتی، اوروژنیکولوژی، ژنیکوانکولوژی، نازایی و مامایی آخرین دستاوردها را به بحث و تبادل نظر بگذارند.

 امید است در پایان اولین کنگره DTOGI که با یاری خداوند در نظر است دو سالانه برگزار گردد، راهکارهای عملی در حد امکان در تک تک موضوعات ارائه شود.

منتظر حضور فعال و استفاده از پیشنهادات و نظرات ارزشمند شما به منظور هر چه پربارتر برگزار شدن کنگره هستیم.